ครั้งแรกในประเทศไทย

  • ถังแยกไขมัน    
  • ปั้มน้ำเสีย    
  • การระบายน้ำ    
  • แบ็ควอเตอร์วาล์ว